דף הבית אודותינו ספרי עסקים תקנון צור קשר
כלי כתיבה
ציוד משרדי
תיוק ואכסון משרדי
נייר ומוצרי נייר
אביזרי תצוגה והוראה
מיכון משרדי ואלקטרוני
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט משרדי
מוצרי משרד נלווים
מוצרי ספורט
מוצרי מזון
מוצרי צריכה וחשמל
יומנים
מוצרי ניקיון
מתנות לחגים
ראשי דיו וטונרים
טיפים למשרד

תקנון האתר

 

להלן תנאי השימוש באתר ובמערכת ההזמנות של "ספרי" באינטרנט

 

בכניסה לאתר מקבל על עצמו המשתמש את התנאים וההוראות המפורטים להלן. מובהר כי עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה לכל התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה.

 

א.      "ספרי – שיווק ציוד משרדי ואמנות בע"מ" (להלן: "החברה" ו/או "ספרי") עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והשלמות של כל הנתונים והמידע המופיעים באתר. למרות המאמץ שהושקע כדי שהנתונים יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות שהחברה לא תשא בכל האחריות בגינם.

ב.      המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ובמידע המוצג בו הנם על אחריותו בלבד.

ג.       התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. ט.ל.ח

ד.      האחריות הבלעדית למוצרים המיועדים לרכישה באמצעות האתר, חלה על היצרנים. במוצרי מיכון משרדי, מדפסות, ציוד היקפי וציוד טכנולוגי, תינתן תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו.

ה.      החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, הנובע עקב, בגין או בקשר עם שימושו של המשתמש באתר, לרבות כתוצאה מתקלות או הפסקת פעילות באתר.

ו.         כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, כולל עיצובו, התוכנה, היישומים, קבצים, סיסמאות, תמונות, עיצובים והטקסטים, ו/או כל מידע אחר באתר, הנם בבעלותה הפרטית של החברה ולא ייעשה בהם שימוש, אלא באישור "ספרי".

ז.       השימוש באתר ייעשה לצורך הזמנת מוצרים ו/או שירותים בלבד. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם, לעדכן, למכור, לבצע שינויים או לעשות שימוש בכל צורה שהיא בתכולת האתר או בפריטי המידע באתר. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

ח.      החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרבות, בגין אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בדרך כלשהיא בשימוש, העתקה או הצגה של האתר, בגין עיכוב השימוש או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר.

ט.      החברה אינה מתחייבת ששרותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה או בתוכנה, ולא תשא באחריות במקרה של שיבושים או בעיות כאמור לעיל.

י.         במקרה והחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ולספק את המוצרים או במקרה של שיבושים כגון חוסר במלאי וכדומה, או בעיות מחמת כוח עליון או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה, למשתמש הזכות לביטול הרכישה ולזיכוי חשבונו, במקרה וחויב.

יא.     האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי "ספרי" ואין לחברה שליטה בהם. השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו המלאה של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתרים אלה. החברה אינה אחראית על פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים אלה או לתכנים המופיעים בהם.

יב.     החברה תעשה כל שביכולתה , באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על פרטיות המידע הנמסר על ידי הלקוח. החברה מתחייבת שלא להעביר פרטים אלה לצד שלישי. עם זאת אין בידה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תשא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות או שיבושים שיגרמו כאמור.

יג.      החברה רשאית לפנות ללקוח בדואר אלקטרוני, טלפונית או בכתב, בכל מידע בדבר מבצעים בחברה. אם הלקוח אינו מעוניין בכך, יש לציין זאת בפרסום הראשון שיישלח ללקוח ולהחזירו למשרדי החברה.

יד.     החזרת מוצרים – ניתן להחזיר מוצר שלם ובאריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נעשה במוצר כל שימוש תוך 14 יום ואנו נזכה את חשבון הלקוח בהתאם, למעט ריהוט ולוחות בהזמנה מיוחדת.

טו.    אחריות לראשי דיו טיונרים – על הקונה לוודא לפני פתיחת האריזה של המוצר כי הוא מתאים לדגם המדפסת שברשותו. במידה והקונה נוכח לדעת כי המוצר אינו מתאים לצרכיו, הוא זכאי להחזירו תוך 14 יום, שלם ובאריזתו המקורית ואנו נזכה את חשבונו. למען הסר ספק מובהר כי לא נוכל לזכות ראש דיו או טיונר אשר אריזתו נפתחה. ראשי דיו או טיונרים אשר בעיני הלקוח נראים פגומים, יישלחו על ידנו לבדיקה במעבדת היבואן. במידה והפריט אינו ניתן לתיקון ו/או פגום, אנו נחליפו בפריט חדש וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדית.

טז.   החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התרעה מוקדמת.

יז.      החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור.